DELIVERY TO THE ADDRESS FROM 55 CZK

BUY

English Breakfast 20 pieces Classic

This tea has many versions. Our English Breakfast has ancient origins. When investigating its past, the paths lead to black tea, which the English regularly drank at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries. It is simply Chinese black tea - 100% Keemun. A simple way to start your hectic day. Our English Breakfast is kosher and contains caffeine.

Tin of 20 silk bags

Tradiční Čínský Černý Čaj

Tento čaj má mnoho verzí. Náš English Breakfast má starobylý původ. Při zkoumání jeho minulosti vedou cesty až k černému čaji, který Angličané pravidelně pili na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Je to jednoduše čínský černý čaj - 100% Keemun. Jednoduchý způsob, jak začít Váš hektický den. Náš English Breakfast je košer a obsahuje kofein.

Váha netto: 40 g.
Plechovka obsahuje 20 hedvábných sáčků.

Search